25.02.2018

Shprehu

19 Mars 2011Toplica Shqiptarët e Toplicës, të shpërngulur me dhunë, represion dhe gjenocid (1877-1878), në Kosovë janë njohur dhe njihen si muhaxhirë, ashtu siç edhe...