20.10.2019

Shprehu

12 Nëntor 2014Një fitore gjeopolitikeKush ka menduar se Edi apo Piktori, është një kafshatë lehtësisht e kapërdishme politike, besoj edhe kësaj radhe, mbas triumfit të tij gjeopolitik në...