25.05.2019

EULEX-i që vlerësohet i dështuar në misionin ekzekutiv, kalon në atë këshillëdhënës

14 Qershor 2018

Nga kjo e premte, EULEX-i, nga një mision ekzekutiv, do të kalojë në një mision këshillëdhënës.

Pas 10 vjetësh, misioni i BE-së për polici dhe drejtësi EULEX, çdo lëndë të tijën do ta bartë tek institucionet kosovare të drejtësisë.

E, përkundër akuzave të viteve të fundit për korrupsion nga vetë zyrtarët e këtij misioni, EULEX-i po vlerëson se ka krijuar një trashëgimi të dukshme në Kosovë.

“Gjyqtarët e Misionit kanë dhënë më se 648 vendime gjyqësore, duke përfshirë këtu 479 vendime në raste të krimeve të rënda, si korrupsioni, krimi i organizuar, krimet e luftës, trafikimi i qenieve njerëzore, etj. Për më tepër, këtu hyjnë edhe 149 vendime gjyqësore në raste civile, 42,000 vendime nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme dhe shume vendime gjyqësore nga Paneli i Ankesave të Agjencisë Kosovare të Pronës”, thuhet në Zyrën për Informim të EULEX-it.

Ky mision thotë se do të vazhdojë t’i mbështesë institucionet përkatëse të sundimit të ligjit në Kosovë në rrugëtimin e tyre drejt rritjes se efikasitetit, qëndrueshmërisë, llogaridhënies, etj.

Aferat për korrupsion brenda këtij misioni dhe mosarritja e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po vlerësohet se e dëmtuan në masë të madhe kredibilitetin e këtij misioni.

Por, transferimi i lëndëve tek institucionet vendore nuk pritet të japë efekte pozitive.

EULEX-i është krijuar në vitin 2008 si misioni civil më i madh në kuadër të Politikës së Përbashkët të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Bashkimit Evropian, misioni i të cilit ishte që t’i ndihmojë autoritetet e Kosovës në krijimin e qëndrueshmërisë dhe pavarësisë në sundimin e ligjit.

Ndërsa, Misioni do të vazhdojë t’i monitorojë disa raste dhe gjykime të përzgjedhura në institucionet kosovare të drejtësisë penale dhe civile, si dhe do të vazhdojë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës.