26.04.2019

Komuna aksion për largimin e taksive ilegale

14 Shkurt 2016

PRISHTINË - Drejtoria e Inspeksionit e Komunës së Prishtinës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka ndërmarrë një aksion treditor për largimin e taksive ilegalë, të cilët po e dëmtojnë trafikun urban të qytetit.

Me këtë rast janë konfiskuar 58 automjeteve dhe kanë filluar procedurat kundërvajtëse kundër pronarëve të tyre, ka njoftuar Komuna e Prishtinës.